stránky určené nielen pre študentov

Pre rýchle hľadanie použite študentský vyhľadávač, ktorý prehľadáva študijné blogy - návod pre hľadanie.
Loading

44. Pragmatizmus: William James a John Dewey

Pragmatizmus vznikol v USA koncom 19. st., rozkvet až pred II. svet. vojnou
- zakl.: Charles Sanders Peirce
William James (1842-1910)
- lekár, psychológ, neskôr profesor filozofie na Harvarde
- diela: Pragmatizmus, Pluralistické univerzum
- naše úsudky, výroky, pojmy majú zmysel vtedy, ak sú spojené s naším praktickým životom a sú užitočné
- problém pravdy – musí sa osvedčiť ako užitočná pre každodenný život
- žiadne pôvodné princípy, ani večné idey, ...
- kritériom pravdivosti je využiteľnosť, užitočnosť, úspešnosť
- konsenzová teória pravdy – ľudia sa medzi sebou dohodnú
- odmieta metafyzické špekulácie o svete – zdravý skepticizmus
- dynamické chápanie sveta – neustály proces
- pluralizmus rovnocenných stanovísk – praktický život
John Dewey(1859-1952)
- koncepcia inštrumentalizmu – naše myslenie a poznanie sú nástrojmi, pomocou ktorých riešime problémy
- cieľ života: proces zdokonaľovania, dozrievania človeka a medziľudských vzťahov
- pedagogická orientácia pragmatizmu (aj prax: založil „reformnú“ školu)
- demokracia je predovšetkým spolunažívanie ľudí, až následne politická forma

Žádné komentáře:

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!