Etika, Filozofia

Peter Abélard

– „Pýtajúca sa viera“Brilantný mysliteľ 12. StoročiaMal dvoch učiteľov:1. Teológ Roscelin – nominalista (odsúdený za kacírstvo)2. Willhelm z Champeaux – realistaAbélard zastával tretie (zmierlivé) stanovisko – stanovisko koneptualizmu; – Podľa konceptualizmu všeobecné pojmy majú...

R. 1122 napísal svoje významné dielo „Sic et non“

R. 1122 napísal svoje významné dielo „Sic et non“ (Áno a nie)Snažil sa v ňom zmierniť alebo vysvetliť (dať do súladu) rozpory medzi jednotlivými cirkevnými otcami – v žiadnom prípade ich nechcel znevážiť, ako...

Význam smrti Ježiša Krista

– Význam smrti Ježiša Krista sa teda zdá v tom, že na nás pôsobí jeho láska k nám. Otázka: Musel predsa existovať nejaký dobrý dôvod na to, aby Ježiš umrel – inak by jeho...

Arabská filozofia

Arabská filozofia: východná – Bagdad a západná – Córdoba (Španielsko)Avicenna (Ibn Sinna) (980 – 1037):– najväčší arabský filozof východu– lekár, prof. medicíny a filozofie– spis: „Kniha uzdravenia“ – encyklopédia vied– je čistým Aristotelikom (vo...

23. Vrcholná scholastika: Albert Veľký a Tomáš Akvinský

Albertus Magnus (1206 – 1280): – dominikán zvaný doctor universalis. – zbavil sa novoplatinizmu (čistý Aristotelik)– učil v Paríži, neskôr v Kolíne nad Rýnom– všetky vedy, aj filozofia, majú byť v službe „svätej teológii“–...

Tomáš Akvinský

Dominikánsky mních;Študoval u Alberta Veľkého; Neskôr profesor na univerzite v Paríži; Hlavné diela: „Komentár k Sentenciám Petra Lombarda“ „Otázky pojednávajúce o pravde“ „Suma teologická“ „Suma proti pohanom“ „O súcne a bytnosti“ Celý život sa...

Aristotelské pojmy, ktoré používa

Učenie o súcne: Všetko nejakým spôsobom jestvuje, o všetkom sa dá povedať, že je „súcno.“ (Hľadal v tejto fáze začiatok systému – kde treba začať? Postupuje od zvláštneho k všeobecnému) Aristotelské pojmy, ktoré používa:...

Dôkazy Boha, Teodicea

Dôkazy Boha, Teodicea:Pre všetko stvorené platí: Podstata a bytie nie je jedno a to isté (nie je to samozrejmosť). Iba v Bohu sa podstata a bytie zhodujú. Odmieta však „dôkazy“ existencie Boha – hovorí...

5 dôkazov existencie Boha

5 dôkazov existencie Boha:1. kozmologický (pohyb)2. kauzálny (príčina)3. náhodilosť a nevyhnutnosť bytia4. dôkaz zo stupňov dokonalosti5. učelnosť – teleológia (usporiadanie a účelnosť v prírode) – zlo, ktoré Boh dopúšťa, nakoniec Boh obráti na dobro–...