Etika, Filozofia

John Locke

John Locke– dielo: LISTY O TOLERANCII– hovorí v nich o politickej a náboženskej tolerancii– ďalej o pozitívnych zákonoch, ktoré majú byť v súlade s božím zákonom– ako prvý mysliteľ uviedol rozdelenie štátnej moci na...

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel– predstavoval idealistický prúd– svoje učenie o štáte prezentoval v Encyklopédii filozofických vied– štát je predstavou a vývojom absolútnej idey – absolútneho rozumu– človek je iba súčasťou vývoja tejto absolútnej idey–...

Tieto prúdy sa zhodli v troch bodoch:

Tieto prúdy sa zhodli v troch bodoch:1. absolútna hodnota individuálnej slobody2. sloboda osobných iniciatív3. ochrana slobody spoločnosťou a štátom Ekonomický liberalizmus sa presadzoval prostredníctvom angl. ekonómov: Adam Smith a David Richardson.Zásady: slobodná produkcia, slobodná...

K.R.Popper

K.R.Popper – dielo Otvorená spoločnosť– zákl. predpokladom otvorenej spoločnosti je kritický racionalizmus– racionalizmus preto, lebo rozum je jedinou mierou pravdy– kritický preto, aby si čl. uvedomil limitovanosť rozumu– základom spoločnosti: DEMOKRACIA– spoločnosť má byť:...

Súčasnosť

Súčasnosť– napĺňajú sa idey o zjednotení Európy – na princípoch bratstva a priateľstva– tieto snahy sú dôkazom funkčnosti solidárnej kultúry a túžby po takejto jednote– moderné liberálne štáty – sú založené na princípe MODEROVANEJ...

Súkromné vlastníctvo a univerzálne určenie dobra

Súkromné vlastníctvo a univerzálne určenie dobra– súkromné vlastníctvo v štáte je súčasťou prirodzeného zákona, vzťahuje sa na každého človeka– súkromné vlastníctvo patrí k základným právam človeka tak ako právo na život, prácu, bývanie a...

Prirodzené práva vysvetľuje súhrn noriem a zákonov

Prirodzené práva vysvetľuje súhrn noriem a zákonov – tzv. pozitívne právo.Historický vývoj:1. Edikt milánsky (r. 313 n.l. Konštantín Veľký) – potvrdil právo na slobodu svedomia a náboženskú slobodu2. v období osvietenstva (J.J.Rousseau a F.Voltaire)...