Etika, Filozofia

Dvojí odpověď na základní otázku, 3. část

Dvojí odpověď na základní otázku, 3. část Zadruhé se ptáme, zda předfilosofické morální vědomí potřebuje etickou reflexi. Odpověď je dána povahou předfilosofického mravního vědomí. Pokud jde o vědomí obecných mravní skutečnosti, je nutno říci,...

Dvojí odpověď na základní otázku, 2. část

Dvojí odpověď na základní otázku, 2. část Existují tedy dvě formy poznání mravní skutečnosti: předfilosofické mravní vědomí a vědecká filosofická etika. Je otázka, jaký je mezi nimi vztah. Zaprvé se ptáme, zda je možno...

Dvojí odpověď na základní otázku, 1. část

Dvojí odpověď na základní otázku 1. část Na otázku „Co mám dělat?“ si odpovídají a musí odpovědět všichni lidé. Ale jen malá část na ni odpovídá ve formě vědecké filosofické etiky. Většina to činí...

Co je etika?

Co je etika? Etika je filosofická disciplína, jejímž předmětem je lidské jednání z hlediska mravnosti. Základní otázka: Co mám dělat? Tato na první pohled banální otázka vychází z podstaty člověka. „Člověk se musí tázat...

Strukturalismus, Postmodernismus

Strukturalismus – vznikl v 50. letech 20. století ve filozofii (už ve 30. letech fungoval v jazykovědě)– zabývali se metodou, která je neoddělitelně spojená s disciplínou (např. fyzika + laborky) Ferdinand de Saussure –...

Hermeneutika, Křesťanská filozofie

Hermeneutika– ze jména Hermés – řecký posel bohů– hledá metody porozumění světu a člověku Hans Georg Gadamer– k porozumění není třeba odstup od zkoumaného objektu, chceme-li něčemu porozumět, musíme se s tím spojit– do...

Existencialismus

Existencialismus – ovlivnil filozofii i umění– zaměřen na člověka– vychází z fenomenologické metody– snaží se uchopit podstatu lidského bytí– zaměřuje se na život člověka– podstatu bytí se snaží pochopit bezprostředně– při analýze vychází ze...

Marxismus a neomarxismus, Fenomenologie

Marxismus a neomarxismus 3 proudy: 1. klasický – pokračoval v učení Marxe a Engelse (Stalin a Lenin).Lenin – vytvořil novou teorii hmoty – nezabýval se složením (struktura) – hmota se pro něj stává fil....

Filosofie ve 20. století – Novopozitivismus

Filosofie ve 20. století – snaží se hledat východiska ze situace, do které se svět dostal následkem vědeckého pokroku– nesystematická Novopozitivismus – ovlivněn moderními objevy v matematice– vycházejí z nové koncepce logiky Bertrand Russel...