Etika, Filozofia

Poklasická filosofie – .IRACIONALISMUS

V opozici vůči rozumu stál IRACIONALISMUS– odmítá možnost rozumového vysvětlení světa, podstatu skutečnosti lze pochopit jen citem, vůlí, intuicí, … Arthur Schopenhauer– ovlivněn Kantem a indickou mystikou, hlavně buddhismem– podstatou člověka je vůle k...

Poklasická filosofie – POZITIVISTÉ.

Vědeckou teorii společnosti chtěli vytvořit POZITIVISTÉ. Auguste Comte– chtěl, aby filozofie byla budována podle modelu přírodních věd; položil základ sociologie– provedl klasifikaci věd podle předmětu a metody: matematika, astronomie, fyzika, chemie, biologie, sociologie Vývoj...

Poklasická filosofie – Karel Marx, pokračování

Poklasická filosofie – Karel Marx Marx i Engels – materialisté, chtěli své učení realizovat v praxi Rozlišují: – dialektický materialismus – ontologie a gnoseologie – svět není chaotický, je jedinou materiální podstatou, řídí se...

Poklasická filosofie – Karel Marx, úvod

Poklasická filosofie rozpadla se tradiční společnost, ale nová ještě vytvořena nebyla – deziluze, která zachvátila i filozofii– další antropologický obrat – opět se zabývají člověkem– mnoho filozofických škol – 2 skupiny:1. zdůrazňují vědecký postup2....

Filozofie osvícenství – Mechanický materialismus, Německo

Filozofie osvícenství Mechanický materialismus – radikální fil. směr– vše je určeno jen několika zákony– rozdíl mezi přírodním a společenským je jen ve složitosti systému– člověka považoval za stroj Fr. osvícenství přineslo vrcholné dílo –...

Filozofie osvícenství – Francie

Filozofie osvícenství– nový způsob myšlení – vede k vytvoření moderní společnosti– vznik v 18. století v Anglii, ve Francii dosáhlo vrcholu– zdrojem byla renesance, racionalismus, empirismus– hl. znaky:1. důraz na rozum2. lidská svoboda3. rovnost4....

Novověká filosofie – Empirismus

Empirismus – v Anglii, zdůrazňují úlohu zkušenosti, která ukládá do našeho na počátku prázdného vědomí poznatky získané při smyslovém kontaktu se skutečností Představitelé: John Locke– vystudoval práva a medicínu, snažil se poznání vysvětlit psychologicky–...

Novověká filosofie – Racionalismus

Racionalismus – na kontinentě, poznání je založeno na vrozených jistotách a rozumu Představitelé: René Descartes – pocházel z šlechtické bohaté rodiny, studoval u jezuitů, poté se orientoval na studium matematiky. Stál u zrodu analytické...