Etika, Filozofia

Filozofie mezi renesancí a osvícenstvím, filozofie osvícenství

Filozofie mezi renesancí a osvícenstvím, filozofie osvícenství Filozofie mezi renesancí a osvícenstvím (= novověká filozofie) – až do 1. pol. 18. stol., pokračují rysy z renesanční filozofie– připravují se nebo již probíhají buržoazní revoluce–...

Renesanční filozofie – nová filosofie – přírodní

Renesanční filozofie Nová filosofie– dva proudy: 1. přírodní – výklad přírody, světa, zájem o skutečné poznání Mikuláš Koperník – objev heliocentrismu = slunce je středem vesmíruJan Kepler – planety se pohybují po elipsách, když...

Renesanční filozofie – úvod

Renesanční filozofie– vznik na přelomu 14. – 15. století – nový životní styl – ústřední hodnotou se stává člověk– cílem renesance bylo obnovit úlohu jedince ve světě jako v antice – hl. zdrojem inspirace...

Středověká filozofie – závěr, ARABSKÝ ARISTOTELISMUS

Středověká filozofie Filosofie vzniká na středověkých univerzitách – první založena v Boloni, první středoevropskou univerzitou byla Karlova univerzita. Univerzita mohla mít max. 4 fakulty – artistická, lékařská, právnická, teologická. Artistickou musel projít každý student...

Středověká filozofie – SCHOLASTIKA

Středověká filozofie SCHOLASTIKA– z lat. schola = škola, fil. se rozvíjí na církevních školách, úkolem bylo – zdůvodňovat zjevenou pravdu a vyvracet námitky proti ní, 9. – 15. století, dělí se na ranou, vrcholnou...

Středověká filozofie – PATRISTIKA

Středověká filozofie– patristika, scholastika, arabský aristotelismus PATRISTIKA– důležitou roli hráli církevní otcové, kteří vytvořili z křesťanských zákonů fil. – teologické učení– 3 fáze:1. apologetika – 1. a 2. stol. n. l. – obrana křesťanství,...

BUDDHISMUS

BUDDHISMUS – zakladatel Sidhárta Gautama – titul Buddha (osvícený) – vysvobodit se člověk mohl z kterékoliv kasty (ad hinduismus) při spořádaném životě. Pocházel z královského rodu, 7 let žil v askezi, došel k osvícení....

ISLÁM

ISLÁM – zakladatelem je Mohammed, pocházel z Mekky, inspirovalo ho žid., křesťanství i pohanství, oženil se v 25 letech s bohatou vdovou Chadimou, ve 40 letech se mu zjevil archanděl Gabriel, ukázal mu nebe...

Křesťanská a renesanční filosofie – KŘESŤANSTVÍ

Křesťanská a renesanční filosofie Filosofie ve středověku– vycházela z fil. antické– na počátku období se obhajuje, systematizuje křesťanství– náboženstvíKŘESŤANSTVÍ – 3 hl. proudy: římskokatolický, pravoslavný, protestantský. Vzniklo z židovského náboženství a navázalo na fil....