Etika, Filozofia

Antická filosofie – Helénistická filozofie, Epikureismus

Antická filosofie Helénistická filozofie– silné ovlivňování římské kultury– neobjevilo se nové téma, navazovalo se na myšlenky Řeků– nově samostatné vědní disciplíny (medicína)– hl. témata – etika, gnoseologie– fil. ovlivňována křesťanstvím Epikureismuszakladatel Epikuros – vycházel...

Antická filosofie – Systematická – Aristoteles 2. část

Antická filosofie – Systematická – Aristoteles 2. část 3. metafyzika – zabývá se tím nejobecnějším – vztahem obecného (zastupuje množinu předmětů, např. židle, člověk) a jedinečného (originální, neopakovatelné). Říkal, že reálně existuje jen to...

Antická filosofie – Systematická – Platón 2. část

Antická filosofie – Systematická – Platón 2. část ovlivněn Hérakleitem – materialista, Parmenidem – idealista, Sokratem, Pythagorovci – mystika– ideje – nejdříve obecný pojem vyjadřující podstatu, postupně dva světy (svět idejí – skutečno, svět...

Antická filosofie – Systematická – Platón 1. část

Antická filosofie Systematická filozofie Platón – pocházel ze zámožné rodiny z Athén– k filozofii byl přiveden Hérakleitovým pokračovatelem – Kratylos, ve 20 letech se stává žákem Sokrata, po jeho popravě na 12 let opustil...

Antická filosofie – Antropologická – Sokrates

Antická filosofie – Antropologická Sokrates – nebyl členem žádné školy, působil sám za sebe– hl. oblastí, kterou se zabýval – morální zásady = etika, pokud je člověk zná, pak se dle nich může chovat–...

Antická filosofie – Antropologická – Sofisté

Antická filosofie Antropologická filosofie Sofisté– učitelé moudrosti, měli propracovanou vzdělávací soustavu (za peníze)– působili v Athénách v době jejich rozkvětu– přednášeli zákl. práva, politiky a ekonomiky– význam – upozornili na význam sdělitelnosti poznatků a...

Antická filosofie – Kosmologická filozofie – Atomisté

Antická filosofie Kosmologická filozofie Atomistézakladatelem školy byl Leukippos, dochoval se pouze jeden jeho výrok – náhoda neexistuje, vše má nějakou příčinu Hl. představitel – Demokritos pocházel z Abdéry (S Řecko), byl z vyšších vrstev,...