Etika, Filozofia

Etické teorie nonkognitivistické

Etické teorie nonkognitivistické Etika odpovídá na otázku „Co mám dělat?“ a činí to tím, že analyzuje morálku, zdůvodňuje mravní zásady. Existuje ovšem řada takových zdůvodnění neboli etických teorií. Liší se po mnoha stránkách, ale...

Filosofické pozadí etického relativismu 2.

Filosofické pozadí etického relativismu 2. V základech (postmoderního) etického relativismu je řada zásadních a závažných filosofických pozic. Jde hlavně o dvojí rovinu: (a) Na rovině noetické, tj. hodnoty poznání. Zde jde o jistotu, pravdivost,...

Filosofické pozadí etického relativismu 1.

Filosofické pozadí etického relativismu 1. Etický relativismus je velmi rozšířen proto, že odpovídá současnému životnímu pocitu, a to hlavně ve dvou bodech: Pro novověk je charakteristický obrat k subjektu. Intenzivně se vnímá svoboda subjektu....

Výpovědi sociologie 2.

Výpovědi sociologie 2. Důvod nesouhlasu je předně metodický. Uváděná fakta svědčící o rozdílných etických názo-rech lze interpretovat i jinak, než jak to činí relativismus: Lze zjistit, nebo nelze vyloučit, že na vývoji mravního vědomí...

Výpovědi sociologie 1.

Výpovědi sociologie 1. Teze o společensko-kulturní závislosti veškerých mravních názorů je dnes vládnoucí představou v sociologii, jež značně proniká i do psychologie. Co platí v jedné kultuře jako dobré a hodnotné, je v jiné...

Etický relativismus

Etický relativismus 1. Problém etického relativismu Filosofická etika vychází z otázky „Co mám dělat?“ Tato otázka před nás staví alternativu: Je ponecháno na naší vůli, jak se budeme rozhodovat, nebo existují objektivní, obecně platná...

Etika filosofická a teologická

Etika filosofická a teologická Etika jako věda má dvě podoby: etika filosofická a teologická. Filosofická etika vysvětluje a zdůvodňuje mravní normy ve světle přirozeného rozumu. Teo-logická etika (často se nazývá morálka) to činí ve...

Roviny zdůvodnění. Etika a metaetika 2

Roviny zdůvodnění. Etika a metaetika 2 Etika se ptá na poslední důvody mravní skutečnosti. Proto je to filosofická nauka.Otázka na poslední zdůvodnění či platnost morálních vět odlišuje etika od speciálních věd, které se rovněž...

Roviny zdůvodnění. Etika a metaetika 1

Roviny zdůvodnění. Etika a metaetika 1. Etika je reflexe o morálce. Předmětem etiky jsou morální soudy, tj. výroky, jež morálně hodnotí konkrétní lidská jednání. Příklad: Daný slib má být dodržen. Nesmíš zabíjet. Není dovoleno...

Morálka a etika

Morálka a etika Slovo morálka je odvozeno od latinského mos (=obyčej, zvyk, mrav), slovo etika je odvozeno od řeckého slova éthos (=obvyklé místo bydlení, zvyk, mrav). Tato slova tedy mají v podstatě skoro stejný...